EN régi oldal

Egészséges Sokszínűség // Az új évezred betege: egészségügy, antropológia és diverzitás // Nemzetközi Interdiszciplináris konferencia

 

Az egészségügy és az antropológia határaival foglalkozó Egészséges Sokszínűség projekt a vége felé közeledik. A projekt záróeseményére, egy nemzetközi konferenciára és képzésre július 2. és 6. között kerül sor a CEU Konferencia Központban (Budapest, 1106 Kerepesi út 87.). A programot az Artemisszió és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszéke közösen szervezi. 

 

 

/// SCROLL DOWN FOR ENGLISH 

 

 

Július 2-án és 3-án az orvostudomány, az antropológia és a kulturális-társadalmi sokszínűség különböző metszéspontjait feltáró interdiszciplináris nemzetközi konferencia kerül megrendezésre. A konferencia nyelve angol.

A konferencián való részvétel díja: 3000.- HUF

A képzés részletes programja

 

 

ONLINE JELENTKEZÉS

 

JÚLIUS 2.

 

10:00 – 10:15, Köszöntő beszéd 

Szántó Diana – Elnök, Artemisszió Alapítvány

 

1. Blokk: „Egészséges Sokszínűség” - áttekintés

 

10:15 – 10:30, Mi az Egészséges Sokszínűség? És miért szeretjük ezt a projektet? 

Az „Egészséges Sokszínűség” projekt rövid bemutatása

Junaid Hussain, Equality & Inclusion Partnership (EQuIP); Veronika Várhegyi, Elan Interculturel

 

10:30 – 10:45, Első - online - találkozás az Egészséges Sokszínűséggel

Hogyan navigálhat az Egészséges Sokszínűség weboldalon?

Alessandra Cannizzo, CESIE

 

10:45 – 11:00, Mitől jó gyakorlat egy jó gyakorlat?

Az Egészséges Sokszínűség jó gyakorlatok katalógusának bemutatása

Margit Helle Thomsen, Mht Consult

 

11:00 – 11:20, Szünet

 

 

2. Blokk: Medikalizáció - demedikalizáció

11:20 – 11:50, Kulturális és strukturális kompetencia a közegészségügyben – hogy jön ide a méltányosság?

Ebben az előadásban azt vizsgálom, hogy a sokféleség és a kultúra hogyan fogalmazódik meg az orvostudomány gyakorlatában. A legfontosabb témám az, hogy a "kulturális kompetenciával" kapcsolatos ellentmondásos diskurzus és az iránta mutatkozó igények 1. alapvetően a kommunikációs kihívásokra hívják fel a figyelmet, amelyekkel a különböző "kultúrákból" származó betegek és orvosok találkozásaik során szembesülnek, és 2. túl gyakran elrejtik az egészségügyi rendszerekre jellemző mélyen gyökerező strukturális és kormányzati problémákat. Míg orvosi antropológusként azt várják tőlünk, hogy a közegészségügyi találkozások "kulturális" és "viselkedési" oldalával foglalkozzunk, a gyakorlatban gyakran szembesülünk a szegénység, a rossz kormányzás és az egyenlőtlenség kihívásaival.

Ruth Kutalek, Bécsi Orvostudományi Egyetem, Orvosi Antropológia és Egészségügyi Szak, Szociális és Megelőző Orvostudományi Tanszék

 

11:50 – 12:20, A medikalizáció kultúrája

Az utóbbi évtizedekben a medikalizáció az orvostudomány és társadalmi-kulturális környezete közötti egyik legfontosabb „anyagcsere” folyamattá vált. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a kortárs nyugati kultúra intézményei nehezen birkóznak meg az ún. életproblémákkal és egyre magasabb szinten termelnek „rossz közérzetet”.  Ezek a folyamatok együttesen megnövelték a gyógyszerezés és a medikális modell fontosságát az élet „kellemetlenségeinek” kezelésében. Ennek következtében az élet negatív aspektusai – olyanok, amelyeket korábban más társadalmi intézmények „felügyeltek” – az orvostudmány felségterületére kerülnek át. Ez a tendencia megnöveli az orvostudomány hatalmát, ám egyben komoly frusztrációk forrása is.

Bánfalvi Attila, Magatartástudományi Intézet, Debreceni Egyetem

 

12:20 – 13:30, Ebédszünet (büfé ebéd)

 

13:30 – 13:45, Jó gyakorlat az Egyesült Királyságból: az életminőség-javítását célzó szolgáltatások alakítása sokszínű közösségek számára

Az élet végével kapcsolatos beszélgetések sok közösség és család számára rendkívül nehéznek bizonyulnak, és gyakran előfordul, hogy a rokonok találgatnak, hogy hogyan tudnának leginkább eleget tenni a szeretett kívánságainak. Mivel a helyi palliatív ellátás és más támogató szolgáltatások mibenléte nem pontosan ismert, a kulturális és vallási követelmények pedig meglehetősen sokrétűek, az élet vége, és az azt megelőző, illetőleg követő időszak minden fél számára különöse megterhelő időszak lehet. Egy kezdeményezés Warwickshire-ben, az Egyesült Királyságban arra törekszik, hogy különböző szektorokat hozzon össze a támogatás, az információ és a tudatosság hálózatainak létrehozása érdekében. Az élet vége nem feltétlenül kell, hogy magányos utazás legyen!

Junaid Hussain, Equality & Inclusion Partnership (EQuIP) and Maggie O'Rourke, South Warwickshire NHS Foundation Trust

 

13:45 – 15:00, A medicina hatalma és kiszolgáltatottsága. Kerekasztal

A kerekasztal-beszélgetés témája Bánfalvi Attila „A medicina hatalma és kiszolgáltatottsága” című könyve alapján született. Medicina alatt ma leginkább a biomedicinát, és nem a gyógyító rendszerek összességét értjük. Az egészségügyi ellátás ezen formája alapvetően utilitarista szemléletű, a döntésnél a kár/haszon arányt mérlegeli. A beszélgetés során körbejárjuk a leginkább kritikus területek helyzetét, mint az életvégi ellátás, a függőségek, különös tekintettel a droghasználatra, és a fogyatékos emberek ellátása. Mindhárom kiemelt területen felmerül a személyi felelősség versus társadalmi érdek morális dilemmája.

A beszélgetést vezeti: Zana Ágnes, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

Résztvevők: Bánfalvi Attila, Magatartástudományi Intézet, Debreceni Egyetem;

Gurbai Sándor,  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Dékán-helyettese; 

Demetrovics Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének igazgatója;

Dr. Várdi Katalin, pulmonológus, főorvos, Pulmonológiai Intézet, Törökbálint

 

15:00 – 15:15, Szünet

 

 

3. Blokk: Egészségtelen társadalmak: egészség és egyenlőtlenség

15:15 – 15:30, Az egyenlőtlenség rosszat tesz az emberek egészségének

Európa 2008 óta két nagy változáson megy keresztül: az egyik az elsősorban Görögországot, Spanyolországot, Portugáliát és Írországot sújtó társadalmi és gazdasági válság, míg a másik a menedéket kereső migránsok növekvő száma, akik olyan háború és konfliktus alatt álló országokból érkeznek, ahol nem biztosítottak számukra az alapvető emberi jogok. Ezért elszegényedett állampolgárokkal, valamint bizonytalan körülmények között élő migránsokkal szembesülünk. A szociális hálók mindezek következtében fontosabb szerephez jutnak, mint valaha.

Nathalie Simonnot, partnerkapcsolatokért felelős főképviselő – Médecins du monde (MdM)

 

15:30 – 15:45, Jó gyakorlat Olaszországból: Etno-pszichológiai tanácsadás a bevándorlók számára Palermo (Szicília)

Az etnopszichológiai tanácsadás egy, a palermói "Paolo Giaccone" Általános Kórház migránsokkal foglalkozó klinikája által nyújtott szolgáltatás. Összefogja az antropológia és a pszichológia diszciplináris megközelítéseit a migráns hátterű betegek jobb megértése és hatékonyabb támogatása érdekében. Ezen szolgáltatáson belül egy pszichológus és egy antropológus együtt dolgozik, és új szakmai profilt hoz létre, azzal a céllal, hogy ne csak a különböző kulturális háttereket vegyék figyelembe, hanem a betegek különböző migrációs tapasztalatait is (pl. kényszerű migráció, hosszú távú migráció stb.).

Alessandra Cannizzo, CESIE

 

15:45 – 17:00, Az egészség és az egészségügyi ellátás társadalmi egyenlőtlenségei

A beszélgetés célja, hogy bemutassa: az interkulturalitás nem egyszerűen a másik megértéséről szól, hiszen a különbségek beleíródnak a struktúrákba és valós esélyegyenlőtlenségeket is teremtenek, amelyek kihatnak egyes csoportok egészségügyi helyzetére, de hatással vannak a társadalom egészének egészségi állapotára is. A beszélgetés során a magyar társadalom egészének, illetve három különösen hátrányos helyzetű csoportnak - a roma közösségeknek, a szegénységben élőknek és a bevándorlóknak/menekülteknek - fogjuk körüljárni az egészségi állapotát és a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését.

A beszélgetést vezeti: Udvarhelyi Tessza, kulturális antropológus

Résztvevők: Kovács Katalin, Magyar Demográfiai Kutató Intézet;

Solymosi József Bonifác, közegészségügyi szakértő, Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ;

Váradi Balázs, vezető kutató, Budapest Intézet;

Kováts András, szociológus, a Menedék Egyesület igazgatója

 

 

JÚLIUS 3. 

 

1. Blokk /2: Egészséges Sokszínűség - áttekintés

9:30 – 9:45, Mire való az orvosi antropológiai kézikönyv és hogyan használjuk?

Az orvosi antropológiai kézikönyv bemutatása kapcsán: az orvosi antropológia hozzájárulása az egészséggel kapcsolatos ismereteink átalakításához

Szántó Diana, Artemisszió Alapítvány

 

9:45 – 10:00, Kritikus incidensek az egészségügyi rendszerben

A kritikus incidensek katalógusának bemutatása

Clara Malkassian, Vera Várhegyi, Elan Interculturel

 

 

4. Blokk: Health and Diversity

10:00 – 10:30, Kulturális sokszínűség, egészség és egészségügy - a kihívás

Míg rendszerint az orvostudományt általános tudománynak, alapelveit pedig univerzálisan alkalmazhatónak tekintik, egyre inkább felismerik, hogy a helyzet ennél valójában sokkal bonyolultabb. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző etnikai csoportok eltérően reagálnak egyes gyógyszerekre, valamint egyenlőtlenségek figyelhetőek meg egészségi állapotuk tekintetében is. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a kultúra számos egyéb vonatkozása, beleértve a vallást, a nemi hovatartozást és a fogyatékosságot, hasonló módon érinti az egészséget.

Mark Johnson, Professor Emeritus, Diverzitás az egészségügyben és a szociális gondozásban, De Montfort Egyetem, Leicester

 

10:30 – 10:45, Jó gyakorlat Dániából: A Migráns Egészségügyi Klinika

A globalizáció és a népesség mobilitása folyamatosan a diverzitás új elemeivel szembesíti a helyi lakosságot. A kihívások közé tartoznak a klinikai kérdések, az adminisztratív ügyek és a betegekkel való konzultáció gyakorlati kérdései, valamint az ellátás nyújtásával kapcsolatban felmerülő kérdések kritikus élethelyzetekben. Tisztában vagyunk az "interszekcionalitás" problémájával, ezért az egészségügyi szakembereknek hozzá kell igazítaniuk gondolkodásukat ennek a bizonytalanságnak a kezeléséhez, és egyre több tapasztalatot kell gyűjteniük, ahogy ezeket a kérdéseket egyre inkább feltárják a kutatások során.

Margit Helle Thomsen, Mht Consult

 

10:45 – 12:00, Oktatási kultúra az egészségügyi szakemberek számára

A kerekasztal célja a szkeptikusok meggyőzése arról, hogy a társadalomtudományok fontos szerepet játszanak az egészségügyi szakemberek oktatásában. Ebben a párbeszédben, amelyben olyan kiemelkedő társadalomtudósok szólalnak meg, akik szakmai életüket megosztják a kutatás és a jövőbeli, illetve gyakorló egészségügyi dolgozók oktatása között, feltárjuk azokat a lehetőségeket és kihívásokat, amelyek a világ értelmezésének e két egymásnak látszólag ellentmondó módja közötti találkozásban rejlenek.

A beszélgetést vezeti: Szántó Diana, Artemisszió Alapítvány

Résztvevők:  Mark Johnson, Professor Emeritus, Diverzitás az egészségügyben és a szociális gondozásban, De Montfort Egyetem, Leicester;

Ruth Kutalek, Bécsi Orvostudományi Egyetem, Orvosi Antropológia és Egészségügyi Szak, Szociális és Megelőző Orvostudományi Tanszék;

Margret Jaeger, A bécsi Sigmund Freud Magánegyetem Orvosi Karának tagja, az Orvosi Antropológiai Hálózat (EASA) tagja;

Patricia Hudelson, PhD, Orvosi antropológus, Genfi Egyetemi Kórházak;

Dobos Attila, egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem

 

12:00 – 12:20, A sokféleség kezelésének tanulása

Az Egészséges Sokszínűség képzési programjainak bemutatása

Katharina Resch, University of Wiena; Alessandra Cannizzo, CESIE

12:20 – 12:35, Szünet

 

12:35 – 14:05, Demedikalizáció a gyakorlatban: Gyakorlati workshopok

Barátkozz meg a testeddel

Barátkozz meg a testeddel. Csatlakozz ehhez a demo workshophoz, és fedezd fel a kapcsolatot a saját testeddel. Tanuld meg, hogy hogyan lehet lelassulni és odafigyelni a testi érzetekre, hogyan tudsz kapcsolatba lépni magaddal és másokkal.

Tihanyi Benedek, MD: Ádám György Laboratórium kutatója, Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

Szomatodráma

A szomatodráma egy kiváló és hatékony, ám végtelenül egyszerű és természetes módszer, amely játékos módszerekkel növeli az öntudatot, a kompetencia érzését és az érzést, hogy kapcsolatban állunk a testünkkel, tüneteinkkel és testi folyamataikkal.

Pataki Beáta, Szomatodráma

 

Body Mapping

A művészet, a diagnosztika, a gyógyítás és a társadalmi megerősítés kombinációja a test szimbolikus értelmezésén és megjelenítésén keresztül.

Szántó, Diana Artemisszió;  Várhegyi, Veronika Elan Interculturel

 

14:05, Konklúzió és a részvételi igazolások kiosztása

 

 

///

 

Healthy Diversity project is coming to an end. The HEALTHY DIVERSITY final event combines an Interdisciplinary International Conference (2-3 July) to explore various intersectional areas of medicine, anthropology and migration, and three training days (4-5-6 July) which will allow participants to get familiar with the Healthy Diversity methodology and training resources.

 

Conference program:

 

2 JULY 2018

 

10:00 – 10:15, Welcome speech on behalf of the organisers

Diana Szántó,  Artemisszio Foundation, President, Vingender István - Vice Dean, Semmelweis University, Faculty of Health Science

 

1. Block: Healthy Diversity - an overview 

10:15 – 10:30, What is Healthy Diversity? And why do we love it?

Presentation of the Healthy Diversity Project

Junaid Hussain, Equality & Inclusion Partnership (EQuIP); Veronika Várhegyi, Elan Interculturel

 

10:30 – 10:45, Encountering Healthy Diversity online

How to navigate on the Healthy Diversity webpage ?

Alessandra Cannizzo, CESIE

 

10:45 – 11:00, What makes a good practice a good practice?

Presentation of Healthy Diversity catalogue of good practices

Margit Helle Thomsen, Mht Consult

 

11:00 – 11:20, Break

 

2. Block: Medicalisation - Demedicalisation

11:20 – 11:50, Cultural and structural competence in public health – and what has equity to do with it?

In this paper I will discuss how diversity and culture are conceptualised in the practice of medicine. My main argument is that the controversial discourse on and demands for more "cultural competence" 1. essentially shows the communication challenges patients and doctors of all "cultures" are facing in medical encounters, and 2. all too often conceals deeply engrained structural and governance challenges in health systems. While as medical anthropologists we are expected to deal with the "cultural" and "behavioural" side of public health encounters, in practice we are often confronted with challenges of poverty, poor governance and inequity.

Ruth Kutalek, Medical University of Vienna, Unit Medical Anthropology and Global Health, Department of Social and Preventive Medicine

 

11:50 – 12:20, The culture of medicalisation

In recent decades, medicalisation has become one of the most important "metabolic processes" between medicine and its socio-cultural environment. It is increasingly apparent that institutions of the contemporary Western culture find it difficult to cope with the so-called "life problems” causing "the feeling of discomfort" at an increasing level. These processes together have increased the importance of medicine and the medical model in treating the "discomforts" of life. Therefore, the negative aspects of life - such as those previously "supervised" by other social institutions - are transferred to the domain of medicine. This trend increases the power of medicine, but is also a source of serious frustrations.

Attila Bánfalvi, Institute of Behavioural Sciences, Debrecen University

 

12:20 – 13:30, Lunch break

 

13:30 – 13:45, Good practice from the UK: Shaping End of Life Care Services for Diverse Communities

Having conversations about the end of life is very difficult for many communities and families, and often is the case that relatives are guessing how best to meet the wishes of their loved one. Tallied with a lack of understanding of what exactly local palliative care and other support services do, along with diverse cultural and religious requirements, the end of life, before, during and after can be furthermore, an extremely difficult time. An initiative in Warwickshire, UK, sought to bring different sectors together as a means of creating a network of support, information and awareness. The end of life does not need to be a lonely journey!

Junaid Hussain, Equality & Inclusion Partnership (EQuIP) and Maggie O'Rourke, South Warwickshire NHS Foundation Trust

 

13:45 – 15:00, The power and the vulnerability of medicine. Roundtable

The topic of the round table discussion was based on Attila Bánfalvi's book titled ‘The Power and Vulnerability of Medicine. Nowadays when we talk about medicine, we mostly mean biomedicine, not the whole of the healing systems. This form of healthcare is fundamentally utilitarian, considering the damage/benefit ratio in the course of classification. During the conversation, we discuss the situation of the most critical areas, such as end-of-life care, addictions, especially drug use, and the treatment of people with disabilities. The moral dilemma of personal responsibility and social interest arises in all three areas of concern.

Facilitator: Ágnes Zana, Semmelweis University, Insitute of Behavioral Sciences, Hungarian Hospice-Palliatív Association

 

Participants in the roundtable:

Attila Bánfalvi, Institute of Behavioural Sciences, Debrecen University

Gurbai Sándor,  ELTE, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Needs Education, Vice-Dean

Zsolt Demetrovics, Director at Institute of Psychology, Eötvös Loránd University

Dr. Katalin Várdi, pulmonologist, Chief Medical Officer, Institute of Pulmonology, Törökbálint

 

15:00 – 15:15, break

 

 

3. Block: Unhealthy societies: health and inequality

 

15:15 – 15:30, Inequality is bad for people’s health

Europe has been going through two major steps in its development since 2008: the social and economic crisis that hit mainly Greece, Spain, Portugal and Ireland, as well as a higher number of migrants looking for asylum coming from countries in war and conflicts or where basic human rights aren’t ensured. So we are facing impoverished national citizens as well as migrants living in precarious conditions. The social nets are, as a consequence, more important than ever. Analysing the social determinants of health gives us a realistic picture of the respect of human rights and the consequences on people’s health, well-being and resilience capacities.

Nathalie Simonnot, General Delegate in charge of Partnerships – Médecins du monde (MdM) – Doctors of the World

 

15:30 – 15:45, Good Practice from Italy: Ethno-psychological counseling for migrants in Palermo (Sicily)

The ethnopsychological counseling is a service provided by the clinic of Migration Medicine at the General Hospital “Paolo Giaccone” in Palermo. It combines the disciplinary approaches  of anthropology and psychology for a greater understanding and a better support of patients with a migrant background. Within this service a psychologist and an anthropologist work together creating a new professional profile, with the aim of taking into consideration not only different cultural backgrounds but also the different migration experiences of the patients (e.g. forced migration, long-term migration etc.). 

Alessandra Cannizzo, CESIE

 

15:45 – 17:00, Social inequalities in health and healthcare

The aim of the discussion is to show that interculturality is not simply about the understanding of others, as differences are incorporated into structures and create real inequalities that affect the health status of some groups, but also affect the health of society as a whole. Throughout the conversation, we will address the health state and the access to adequate health care of the Hungarian society as a whole as well as regarding three particularly disadvantaged groups - Roma communities, people living in poverty and immigrants/refugees.

Facilitator: Éva Tessza Udvarhelyi, cultural anthropologist

 

Participants in the roundtable:

Katalin Kovács , Hungarian Demographic Research Insitute

József Bonifácz Solymosi, public health expert,  Bischitz Johanna Integrated Human Service Center

Balázs Váradi, leading researcher, Budapest Insitute

András Kováts, sociologist, Director of Menedék Association

 

 

3 JULY 2018

 

1. Block /2: Healthy Diversity - an overview

 

9:30 – 9:45, Why a Medical Anthropology Reader and what to do with it?

Presentation of the Medical Anthropology Reader and Medical anthropology's contribution to changing our understanding of health

Diana Szántó, Artemisszió Foundation

 

9:45 – 10:00, Critical Incidents in the Health System

Presentation of the Catalogue of Critical Incidents

Clara Malkassian, Vera Várhegyi, Elan Interculturel

 

 

4. Block: Health and Diversity

 

10:00 – 10:30, Cultural Diversity, Health and Health Care – the Challenge

While medicine is often thought of as a science, and its principles universally applicable, there is growing recognition that the situation is actually a great deal more complex. In the UK and USA, it became apparent that different ethnic groups responded differently to some medicines, and also that there were inequalities in health associated with membership of various ethnic groups. However, it is evident that many other aspects of culture, including religion, gender and disability affect health in similar ways.

Mark Johnson, Emeritus Professor of Diversity in Health & Social Care,De Montfort University Leicester

 

10:30 – 10:45, Good practice from Denmark: The Migrant Health Clinic

Globalisation and population mobility continue to provide new elements of diversity to local populations.  The challenges include clinical issues, administrative matters, practical matters of patient consultation, and issues around the delivery of care at critical points of life. As we recognise issues of ’intersectionality’, health care practitioners will need to adjust their thinking to dealing with uncertainty, and engage with a growing evidence base as these issues are explored further in research.

Margit Helle Thomsen, Mht Consult

 

10:45 – 12:00, Teaching culture to health professionals

This roundtable aims at convincing the skeptical that social sciences have an important role to play in the education of health professionals. In this discussion with some outstanding social scientists who share their professional life between research and teaching future-, and practicing health workers, we will explore the possibilities and the challenges inherent in the encounter between two apparently opposing methods of understanding the world.

Facilitator: Diana Szántó, Artemisszió Foundation

 

Participants in the roundtable

MARK JOHNSON, Emeritus Professor of Diversity in Health & Social Care,De Montfort University Leicester

Ruth Kutalek, Medical University of Vienna, Unit Medical Anthropology and Global Health, Department of Social and Preventive Medicine

Margret Jaeger, Medical Faculty of Sigmund Freud Private University, Vienna, member of Medical Anthropology Network/EASA

Patricia Hudelson, PhD, Medical Anthropologist, Geneva University Hospitals

Attila Dobos, asst. prof., Semmelweis University

 

12:00 – 12:20, Learning to deal with diversity

Presentation of Healthy Diversity's training programs

Katharina Resch, University of Wiena; Alessandra Cannizzo, CESIE

 

12:20 – 12:35, Break

 

12:35 – 14:05, Demedicalisation in practice: Practical worksphos

 

Make friends with your body

Make friends with your body. Join this demo workshop and explore your relationship with your own body. Learn how to slow down and listen to the somatic sensations, how to get in touch with yourself and with others.

Tihanyi Benedek, MD: researcher of the Adam Gyorgy Lab, Eötvös Loránd University; teacher of theory of Body Psychotherapy at HABP.

 

Somatodrama

Somatodrama is an excellent and efficient, however infinitely simple and natural method which enhances self-awareness in a ludic way, procures a sense of competence and the feeling that we are related to our body, our symptoms and bodily processes.

Pataki Beáta, Szomatodráma

 

Body Mapping

A combination of art, diagnostics, healing and empowerment by turning to the body as a location of symbols.

Szántó, Diana Artemisszió;  Várhegyi, Veronika Elan Interculturel

 

14:05, Conclusions and delivery of certificates