EN régi oldal

Mi az Artemisszió?

 

Az Artemissziót 1998-ban fiatal kulturális antropológusok indították. Elméleti tudásukat és tudományos kutatási eredményeiket szerették volna a gyakorlatban is hasznosítani, hogy elősegítsék a társadalmi és egyéni fejlődést, a nyitott gondolkodás kialakítását.

 

// Küldetés

Azt szeretnénk elérni, hogy a társadalom minél szélesebb rétegeinek legyen lehetősége

* az emberi kapcsolatokat erősítő;

* a kommunikációs- és konfliktuskezelési készségeket javító;

* és a tolerancia, a kölcsönös megértés, illetve az együttműködés kialakulásához hozzájáruló

készségeket megtanulni.

Kiemelten fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének növelését, a kirekesztésük elleni küzdelmet. Változatos eszközökkel szólítjuk meg e társadalmi csoportok képviselőit és a velük kapcsolatban álló szervezeteket, intézményeket, személyeket.

 

// Módszertan háttere

Munkánk során a különféle társadalmi csoportokat segítjük abban, hogy a kulturális különbségekből eredő konfliktusokat könnyebben megértsék, feloldják és képesek legyenek a sokszínűségből adódó lehetőségek és előnyök felismerésére és hasznosítására is. Szakmai munkánk alapját a kulturális antropológia és a szociológia elméleti háttere, emellett a nem formális nevelés módszertana adja.


// Tevékenység

Készségeket fejlesztünk, attitűdöket közvetítünk és ismereteket adunk át az interkulturális kompetencia fejlesztése érdekében. Ösztönözzük az aktív társadalmi részvételt. Elősegítjük a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját.


Az Artemisszió Alapítvány nonprofit közhasznú szervezet.