EN régi oldal

Demokrácia coach kurzus

2018.05.11.

Negyedéves földrajz-, történelem és állampolgári ismeretek szakos tanárjelöltként rendkívül sokszínű és sokrétű tudásanyagot kell elsajátítanom és átadnom jövőbeli diákjaimnak. Az osztatlan tanárképzés keretében hatalmas ismeretanyagot sajátíthatunk el, azonban különös kincsként élem meg mindazokat a kurzusokat, tréningeket, melyek gyakorlati tanítás-tanulás technikai tudást adnak. Ilyen kincs volt számomra az idei szemeszter során elvégzett demokrácia coach tréning is.

 

Eleinte kicsit bajban voltam, hogy mit is jelenthet a cím, "Demokrácia coach". Egyszerre mondott sokat és mégis keveset, de talán pont emiatt is éreztem nagy késztetést, hogy a dolog végére járjak.

 

A négy napos tréning során mi magunk is kerestük a választ, hogy ki is a demokrácia coach, mit és kikkel csinál és mindezt hogyan. Közös kutakodásunk során külön élményt jelentett, hogy nem csupán tanárszakosok voltunk jelen, interkulturális pszichológiát, szociológiát és humán erőforrások szakot hallgató diáktársaink is részt vettek a kurzuson. Számomra sokat jelentett az ő jelenlétük, mivel általuk olyan módszerek, élmények és tapasztalatok kerülhettek megosztásra, melyek sok ponton bővítették és színesítették nem csak a szakmódszertani palettámat, de a látókörömet is.

 

Közös munkánk során saját ismereteinket és tapasztalatainkat a kurzus vezetők, ‘élő könyvtár’ gyanánt meghívott szakemberek és egymás segítségével rendezhettük és gyarapíthattuk.

 

Sok feladat keretében foglalkoztunk a demokráciához, demokratikus neveléshez kapcsolódó fogalmakkal, kompetenciákkal, attitűdökkel és készségekkel; ilyen feladat volt a café workshop, a témához kapcsolódó élet fájának megrajzolása vagy akár egy cikk feldolgozása is.


Mindezek mellett nagy hangsúlyt kaptak a gyakorlati, erős önreflektív vetülettel bíró játékos módszerek, mint a siker fala, a Vox Pop vagy a többi mozgásos feladat.

 

A kurzus végén a tanultak, hallottak egy konkrét feladatmegoldásban ölthettek testet: csoportokba szerveződve készíthettünk konkrét terveket a demokratikus nevelés témakörében. Remek tréning- és óravázlatok, foglalkozástervek születtek nem csupán tanórai témákra szabva, hanem akár diákönkormányzati, akár jogi alapismeretek témakörökben is.

 

Nagy élmény volt a közös munka, mely során mindannyian sok tapasztalattal és tudással gyarapodtunk. Úgy érzem nem túlzok, ha azt mondom, hogy a kurzusnak hála mindannyian egy nagy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy másokat is segíthessünk az akítv, demokratikus állampolgári értékek megszerzése felé vezető úton.

 

A képzés az ELEF projekt részeként, az Eramus+ program keretében valósul meg, melyet az Európai Unió támogat.