EN régi oldal

IT’S UP TO US!

2021.10.25.

Az Elnyomottak Színháza hatékony módszer a társadalmi elnyomással szembesülő társadalmi csoportok aktivizálására. Megteremti a terét a társadalmi párbeszédnek. Lehetővé teszi a résztvevők számára a szociális készségek, a kommunikációs készségek fejlesztését, és támogatja a személyes fejlődésüket olyan területeken, mint az önkifejezés, az önismeret, az önbecsülés, az önbizalom, a vállalkozói készség és a szociális készségek, hozzájárulva a társadalmi kohézióhoz.

 

A módszer hatékonysága ellenére nagyon kevés olyan kurzus áll rendelkezésre, amely kifejezetten az ezeket a folyamatokat segítő, facilitáló, az Elnyomottak Színházában „Joker” néven ismert szerepre koncentrál.

Ezért az Erasmus Plus Program keretében megvalósuló Stratégiai Partnerségi Projektünk partnerszervezetei egy hosszú távú, 3 szakaszból álló képzést terveztek, amely segít megérteni az Elnyomottak Színháza folyamatának összetettségét: a csoportépítéstől a történet megalkotásáig és annak színpadra állításáig.


A képzés során a résztvevők praktikus eszközöketet kapnak a csoportmunkához. Lehetőségük lesz megosztani a jó gyakorlatokat, valamint tudásukat és tapaosztalataikat a Fórum Színház területén a különböző csoportokkal foglalkozó, Európa más városaiból érkező szakemberekkel. A kurzus végén szeretnénk figyelmet fordítani az utánkövetésre, és a módszer adaptációs lehetőségeit is megkíséreljük megismerni.

 

 

A projekt célja a Fórum Színház módszerével dolgozó ifjúsági szakemberek és aktivisták kompetenciáinak fejlesztése, a különböző Elnyomottak Színházával kapcsolatos koncepciók feltárása, különös tekintettel a Fórum Színházra, mint a párbeszéd építésének és a társadalmi változásoknak teret adó eszközre. Ez a három részből álló projekt a Joker komplex kompetenciáinak fejlesztésére koncentrál. Körüljárjuk a Joker-t: mint facilitátor, moderátor, rendező, fórum joker, motivátor, mentor, menedzser és koordinátor. A képzéssorozat során a résztvevőknek lehetőségük lesz megvitatni a helyi közösségeikben tapasztalt elnyomásokat és a módszer alkalmazásának lehetőségeit.

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK: A PROJEKT LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

 

Az Elnyomottak Színházában tapasztalt oktatók felvértezik a RÉSZTVEVŐKET a szükséges kompetenciákkal ahhoz, hogy a Fórum Színház módszerének segítségével képesek legyenek elkezdeni a munkát a társadalmi változásért helyi közösségeikben. A folyamat az alábbi lépésekből áll:

 1. Első nemzetközi képzés: Fórumszínházi tapasztalat résztvevőként – a  módszer különböző szakaszainak elsajátítása.Játékok, Képszínház, Fórumszínház.
  2. Helyi akció – A Fórum Színház módszertanának adaptációi
  3. Második nemzetközi képzés: A Joker kompetenciái
  4. Helyi akció– A Fórum Színház módszertanának adaptációi
  5. Harmadik nemzetközi találkozó: Értékelő szeminárium
  6. Helyi akció – A módszertan multiplikációja