EN régi oldal

Real Path/Imaginary Path: Művészeti mediáció a társadalmi párbeszédért

2018.04.26.

 

Ha korunk társadalmai a kulturális sokszínűséget fenyegetésként érzékelik, az a társadalmakon belül erős polarizációhoz és frusztrációhoz vezethet. A jelenség különösen érinti a tömegmédiának kitett és az online tartalmakkal szemben gyakran eszköztelen fiatal generációt. Lehetséges válasz a komfortzónába való visszamenekülés, az önkéntes szeparáció, az eltérő szociokulturális közegek között megszűnő kommunikáció. Ha valaki barátait is a saját szűk környezetéből választja ki, könnyen ignorál más csoportokat vagy tart távolságot. Így erősödnek a kulturális és szociális választóvonalak.

 

Erre a jelenségre fókuszál és keres kitörési pontokat a 2017 szeptemberében indult és 16 hónapon keresztül futó Real Path. A projekt kísérletet tesz arra, hogy teszteljen, alkalmazzon és értékeljen egy olyan - a művészeti ágak bevonásával dolgozó - módszert, ami a félelem, bizonytalanság, identitás kérdéseit vizsgálja.

 

Célok

 

A résztvevő fiatalok bevonása olyan alkotófolyamatba, melynek során művészekkel és más fiatalokkal együttműködve, különböző feladatokat kipróbálva, felhasználva meglévő képességeiket egyedi műalkotásokat hoznak létre.

 

Kompetenciafejlesztés: különös tekintettel a transzverzális készségekre, a  társadalmi kompetenciára, kooperációs készségre, az önkifejezésre és az önbizalom erősítésére.

 

Virtuális galéria létrehozása: a „társadalom-művészet együttműködés” kapcsolat erősítése (kooperáció aktívan alkotó művészek és nem művészek között), a fiatalok bevonása az értékesítés folyamatába, a galéria fenntartásával kapcsolatos marketing tevékenységbe (fejlesztve ezzel vállalkozói készségeiket is).

 

Hozzájárulni a módszertannal kapcsolatos ismeretek bővítéséhez: a módszertan további alkalmazási területeinek vizsgálata, a workshopok hatásvizsgálata.

 

Diverzitás

 

A projekt során olyan 18-30 évesek fiatalok fognak együtt dolgozni, akik képviselik a helyi társadalmi-kulturális sokszínűséget: férfiak, nők, különböző társadalmi és kulturális csoportok tagjai, a többségi, kisebbségi társadalom tagjai, bevándorlók. A képzésbe szeretnénk bevonni művészeti tapasztalattal  rendelkező fiatalokat és olyanokat is, akik csak érdeklődnek vagy szeretnének részesei lenni a projektnek.

 

Módszertan - 3 pillér

 

Interkulturális szemlélet: figyelembe veszi a kulturális / társadalmi sokféleség dimenzióit

Nem formális oktatás: a résztvevőket aktív bevonása, építés a saját tapasztalataikra

Művészeti mediáció: különböző  művészeti formák használata (videó, fotográfia, kollázs, cirkusz és színház).

 

Hatás

 

A fiatalok számára: a projekt társadalmi és együttműködési képességüket, önbizalmukat, személyes és művészi kifejeződésüket fejleszti.

 

A résztvevő szervezetek és művészek / művészeti mediátorok / ifjúsági vezetők számára: a projekt a művészi közvetítés új, innovatív módszertanát veszi át, miközben lehetőséget biztosít a tapasztalatcserére, networkingre. A végső módszertan és a virtuális galéria olyan újításokat hozhat, amely a szervezetek napi munkáját is segítheti majd.

 

Az egyéb érintett szereplők (művészeti közvetítők, ifjúsági vezetők, politikai döntéshozók, művészeti, ifjúsági és oktatási intézmények képviselői, stb.) számára: az egyedülálló módszer és a résztvevők munkáinak megismerése.

 

A Real Path/Imaginary Path: Művészeti mediáció a társadalmi párbeszédért projekt Erasmus+ KA2 startégiai partnerségben - rajtunk kívül francia, német és belga résztvevőkkel - valósul meg.