EN régi oldal

Democratic Blacksliding in the Visegrad Group (2020)

This publication focuses on the state of democracy in the countries of the Visegrad Group. The study has been created during a Visegrad Fund project "Democracy and Innovative Methods in Education (DIME)" in collaboration with 1ST INTERNATIONAL SCHOOL OF OSTRAVA(Czech Republic), INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ(Poland), OBCIANSKE ZDRUZENIE DIERA DO SVETA(Slovakia) in 2019-2020.

tovább

A Fórum Színház dramaturgiája (2019)

A kiadvány a Fórum Színház módszertanának komplexitását mutatja be rövid elméleti szövegeket, gyakorlatleírásokon és egy konkrét próbafolyamat bemutatásán keresztül. Ajánljuk minden szakembernek, aki munkája során nyitottabb közösségekért és igazságosabb társadalomért dolgoznak, illetve minden érdeklődőnek, aki elmélyülne a Fórum Színház megismerésében.

tovább

Menekültekkel és migrációs politikával kapcsolatos attitűdök - Összefoglaló tanulmány (2017)

A menekültekkel és általában a bevándorlással kapcsolatos lakossági attitűdök vizsgálata az elmúlt időszak migrációs válságának és az egész világot megrázó – és Európát fokozódó mértékben érintő – terrorcselekmény-sorozatok tükrében, különösen aktuális kérdéssé vált. A magyar lakosság menekültekkel, bevándorlással, és általában az idegenekkel kapcsolatos percepcióját egy komplex kutatási projekt keretében többféle módszerrel vizsgáltuk 2016-2017-ben.

tovább

Az interkulturális megközelítés – Pedagógiai segédanyag az Artemisszió Alapítvány interkulturális képzéseihez - második, javított kiadás (2017)

Bár a globalizációval a kulturális különbségek egyre nagyobb figyelmet kapnak, ebbôl nem következik, hogy az emberek tömegei a fenti értelemben véve interkulturálisan tudatosabbá válnának, azaz kompetensebben viselkednének az interkulturális kommunikációs helyzetekben. Ezért van szükség arra, hogy az interkulturális találkozásokat valódi tanulási helyzetté alakítsuk, és az Artemisszió Alapítvány interkulturális képzései éppen ehhez kívánnak segítséget nyújtani.

tovább

Segédanyagok az Artemisszió Alapítvány interkulturális kompetencia-fejlesztő képzéseihez (2017)

Ez a gyûjtemény az Artemisszió Alapítvány interkulturális képzésén résztvevôk számára készült. A segédanyag a képzéseken megvalósuló gyakorlat elméleti hátterét tartalmazza, melyet a képzôk és a szakemberek közösen állítottak össze. A gyûjteményben található anyagokat a konkrét képzéseken elhangzott instrukciók és háttér-információk egészítik ki.

tovább