EN régi oldal

Menekültekkel és migrációs politikával kapcsolatos attitűdök - Összefoglaló tanulmány (2017)

A menekültekkel és általában a bevándorlással kapcsolatos lakossági attitűdök vizsgálata az elmúlt időszak migrációs válságának és az egész világot megrázó – és Európát fokozódó mértékben érintő – terrorcselekmény-sorozatok tükrében, különösen aktuális kérdéssé vált. A magyar lakosság menekültekkel, bevándorlással, és általában az idegenekkel kapcsolatos percepcióját egy komplex kutatási projekt keretében többféle módszerrel vizsgáltuk 2016-2017-ben.

tovább

Az interkulturális megközelítés – Pedagógiai segédanyag az Artemisszió Alapítvány interkulturális képzéseihez - második, javított kiadás (2017)

Bár a globalizációval a kulturális különbségek egyre nagyobb figyelmet kapnak, ebbôl nem következik, hogy az emberek tömegei a fenti értelemben véve interkulturálisan tudatosabbá válnának, azaz kompetensebben viselkednének az interkulturális kommunikációs helyzetekben. Ezért van szükség arra, hogy az interkulturális találkozásokat valódi tanulási helyzetté alakítsuk, és az Artemisszió Alapítvány interkulturális képzései éppen ehhez kívánnak segítséget nyújtani.

tovább

Segédanyagok az Artemisszió Alapítvány interkulturális kompetencia-fejlesztő képzéseihez (2017)

Ez a gyûjtemény az Artemisszió Alapítvány interkulturális képzésén résztvevôk számára készült. A segédanyag a képzéseken megvalósuló gyakorlat elméleti hátterét tartalmazza, melyet a képzôk és a szakemberek közösen állítottak össze. A gyûjteményben található anyagokat a konkrét képzéseken elhangzott instrukciók és háttér-információk egészítik ki.

tovább

Interkulturális megközelítés és esetelemzések - Pedagógia segédanyag a rendészeti területen dolgozó szakemberek számára (2017)

Alapítványunk közel 20 éve szervez és fejleszt interkulturális képzéseket különbözô szakmacsoportok tagjai számára. 2016 óta a Belügyminisztériummal szoros együttmûködés keretében alakítottuk ki akkreditált képzésünket a rendészeti dolgozók számára. Azóta tartunk képzéseket számukra, jellemzôen a szociális és civil területen dolgozó szakemberekkel közösen, így biztosítva egy-egy tapasztalat és témakör minél szélesebb és sokoldalúbb megvilágítását, megvitatási lehetôségét.

tovább

Youth For Youth Esettanulmány (2017)

Módszertani kézikönyvünk célja, hogy mélyebben ismertesse a műhelyfoglalkozásokat, melyekben együtt dolgoztunk olyan fiatalokkal, akik vagy kimaradtak az iskolájukból vagy közel kerültek az iskola elhagyásához.

tovább