EN régi oldal

Interkulturális nevelés - Oktatási segédanyag diákoknak és tanároknak (2011)

Ez a kiadvány az Interkulturális kompetenciáról általános iskolai tanároknak- gyakorlati módszerek című, Comenius 2.2 tanártovábbképzés segédanyagaként készült el. Az anyag - tágan fogalmazva - a napjainkban látható, kisebbségeket veszélyeztető változásokra igyekszik reagálni az oktatásban.

tovább

Mentorok, mentorprogramok (2010)

Jelen könyv célja kettôs. Egyrészt szakmai módszertani segédanyagként szolgál az Artemisszió Alapítvány által rendszeresen tartott mentorképzéshez, másrészt bevezetô információkat nyújt azon szervezetek, intézmények, közösségek szakemberei és tagjai számára, akik szeretnének a mentori tevékenységgel kapcsolatosan új ismereteket szerezni, illetve már meglévô tapasztalataikat, tudásukat tovább bôvíteni.

tovább

Iskolák a világért - A globális nevelés beillesztése az iskolai tantervbe (2009)

A füzet az „Iskolák a világért!” elnevezésû, három évig tartó nemzetközi projekt dokumentációja. Ez a projekt elsôsorban a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelem példáján keresztül foglalkozott a globális nevelés témájával, és azzal, hogy hogyan vezethetô be a globális nevelés az iskolában.

tovább

Bevándorlókról - kézikönyv segítő szakembereknek (2009)

A könyvet az Európai Integrációs Alap finanszírozásával megvalósuló, „Szociális szakemberek interkulturális módszertani képzése” címû program keretében készítettük el, abból a célból, hogy segítsük a gyors, hatékony munkavégzést azokban az esetekben is, amikor a migránsokra vonatkozó szabályok és különleges elôírások megnehezítenék azt.

tovább

A világ az iskolában - Tanulmányok a globalizációról tanároknak (2009)

A globális nevelés célja, hogy felhívja a figyelmet cselekedeteink globális következményeire és hatásaira, ezzel hozzásegítve minket ahhoz, hogy kilépjünk mindennapi világunkból, és megismerjük a minket körülvevô emberek hétköznapjait, akár szomszédainkról, akár távoli kontinensek lakóiról legyen szó.

tovább