EN régi oldal

A világ az osztályteremben kézikönyv (2014)

Hogyan befolyásolják bizonyos globális folyamatok a mindennapi életünket? Mi az a globális nevelés? Hogyan járul hozzá egy, a globális észak és dél iskoláit összekötő program a Millenniumi Fejlesztési Célok (Millennium Development Goals, MDG) eléréséhez? Hogyan vezessük be a globális témákat az iskolába, hogyan kezdjünk hozzá és milyen forrásokra támaszkodjunk?

tovább

Az adaptáció művészete - Kézikönyv a bevándorlók beilleszkedését segítő művészeti módszerekről (2012)

A művészeti foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy kapcsolatot teremtsünk külső környezetünkkel, akár egy adott formán (fotó, film vagy tánc), akár a művészi közösséghez való tartozás útján keresztül.

tovább

Interkulturális nevelés - Oktatási segédanyag diákoknak és tanároknak (2011)

Ez a kiadvány az Interkulturális kompetenciáról általános iskolai tanároknak- gyakorlati módszerek című, Comenius 2.2 tanártovábbképzés segédanyagaként készült el. Az anyag - tágan fogalmazva - a napjainkban látható, kisebbségeket veszélyeztető változásokra igyekszik reagálni az oktatásban.

tovább

Mentorok, mentorprogramok (2010)

Jelen könyv célja kettôs. Egyrészt szakmai módszertani segédanyagként szolgál az Artemisszió Alapítvány által rendszeresen tartott mentorképzéshez, másrészt bevezetô információkat nyújt azon szervezetek, intézmények, közösségek szakemberei és tagjai számára, akik szeretnének a mentori tevékenységgel kapcsolatosan új ismereteket szerezni, illetve már meglévô tapasztalataikat, tudásukat tovább bôvíteni.

tovább

Iskolák a világért - A globális nevelés beillesztése az iskolai tantervbe (2009)

A füzet az „Iskolák a világért!” elnevezésû, három évig tartó nemzetközi projekt dokumentációja. Ez a projekt elsôsorban a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelem példáján keresztül foglalkozott a globális nevelés témájával, és azzal, hogy hogyan vezethetô be a globális nevelés az iskolában.

tovább