EN régi oldal

Felnőttképzés


Interkulturális és stresszkezelő képzéseinkkel alapvetően a munkavégzést, de a mindennapi élethez szükséges kompetenciákat is fejlesztjük. Külön foglalkozunk olyan szakemberekkel is, akik mindennapi munkájuk során jellemzően sokféle szociális és kulturális háttérből érkező emberrel dolgoznak együtt: képzéseket tartunk így programjaink résztvevőinek; illetve rendészeti, oktatási, egészségügyi, illetve szociális területen dolgozóknak.

Praktikus információ

  • * akkreditált interkulturális képzéseink általában 3 x 2, összesen 6 napig tartanak
  • * külső megrendelések keretében tartott képzéseinknél óraszámot előzetes egyeztetés alapján a megrendelő igényeihez és lehetőségeihez szabjuk
  • * az ideális csoportlétszám 12-20 fő

 

Egészségügyi dolgozók
Az egészségügyi területen dolgozók munkájának minősége közvetlen módon hat ki a páciensek további életére. Mindez nagyrészt szakmai ismeretük, gyakorlati tapasztalatuk és lehetőségeik függvénye - ugyanakkor a betegekkel és a hozzátartozókkal való viszony és kapcsolat alapvetően befolyásolja az együttműködések hatékonyságát. Képzésünket ajánljuk orvosok, nővérek, ápolók, védőnők, pszichológusok, pszichiáterek, mentőtisztek és mentőápolók részére is.

Oktatási területen dolgozók
Hogyan lehet tanárként kezelni a kulturálisan sokszínű osztályokat?Hogyan lehet elősegíteni, hogy a diákok jobban elismerjék egymás kulturális identitását és értékeit? Mit kezdjünk a saját előítéleteinkkel? Képzésünkön a pedagógusok megismerkedhetnek egy – a pedagógiai gyakorlatban hagyományosan a kulturális sokféleség felismeréséhez, a kultúrák egyenlőségéhez társított - tágabb értelmezési háttérrel bíró interkulturális szemléletmóddal.

 

Szociális területen dolgozók
Ahhoz, hogy a segítő szakmában dolgozók a feladatukat valóban hasznosan és hatékonyan tudják elvégezni, számtalan támogató szolgáltatásban, továbbképzésben kell részesülniük. Munkájuk sikeressége nem kizárólag a kliensek elégedettségének függvénye - ehhez fontos, hogy a szakember maga is elégedetten, örömtelien élje meg munkáját. Mindezt rekreációs és szupervíziós eszközökkel szükséges támogatni, melyeket az aktuális szakpolitikai intézkedések változó mértékben tudnak biztosítani.

Rendészeti területen dolgozók

A rendészeti területen dolgozók munkája egyrészt nagy nyitottságot és odafigyelést igényel, másrészt pont ezeket nehezítik a munkával járó óhatatlan feszültségek és a lelki igénybevétel. Képzésünk vezérfonala az interkulturális kompetencia fejlesztését célzó gyakorlatok mentén három nagy tematikus egységre is osztható; a bevándorlás, a roma kultúra és a szegénység témakörére fűzve a képzési elemeket. A képzésbe a témakörökben érintett tapasztalati szakértőket is bevonunk.

Korábbi sikeres tapasztalatainkra építve a rendészeti és szociális területen dolgozók számára közös képzéseket is szervezünk, így a résztvevők megismerhetik a másik területen dolgozók tapasztalatait.