EN régi oldal

Társadalmi bevonás

 

Célunk, hogy elősegítsük az átlagtól eltérő csoportok társadalmi integrációját. A különböző hátrányos helyzettel élőket tudással, információval, kompetenciákkal – akár nem-formális képzéssel, akár művészeti  eszközökkel – segítjük, hogy részt vehessenek társadalmi tevékenységekben. Azt szeretnénk elérni, hogy résztvevőink többet láthassanak az őket körülvevő világból, és magasabb színvonalú, értékesebb életet élhessenek.

A hátrányos helyzetűek sokszor problémás emberként tekinthetnek magukra. Mi abban segítünk, hogy résztvevőink magukban ne a problémát, hanem a lehetőséget lássák meg. Projektjeinkben foglakozunk fiatalokkal és felnőtekkel is, a hátrányos helyzet pedig jelenthet szociális vagy kulturális hátrányt, például:

  • * kisfalusi körülményeket,
  • * érettségit nem adó iskolát,
  • * roma származást vagy
  • * más kultúrából (más földrészről) való származást.


Fiatal résztvevőinkkel

  • * foglalkozunk munkaerőpiaci integrációval (CV-írástól az interjúztatásra való felkészítésig),
  • * dolgozunk a korai iskolaelhagyás megelőzésén, valamint segítjük őket
  • * interkulturális élményekhez jutni.


Befogadó Magyarország
Fontosnak tartjuk, hogy azok az emberek, akik elmenekültek a saját országukból, vagy más okokból változtattak az életükön – és hosszabb vagy rövidebb időre Magyarországra jöttek élni, – megtalálják nálunk a helyüket. Akkor gazdagíthatják a társadalmunkat, ha jól bodogulhatnak. Segítünk barátokat és mentorokat találni, megérteni a helyi kontextust, tanítunk nyelveket.

Foglalkozunk azokkal is, akik bármelyik fent említett hátrányos helyzetű csoporttal működnek együtt: egészségügyi dolgozókkal, rendőrökkel, szociális munkásokkal, tanárokkal, alkotókkal.